นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

WWW.PAZZOCLUB.COM
จะไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของเรา
เพื่อการดําเนินการภายในเท่านั้น เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวมรวมไว้
อาจมีดังต่อไปนี้


• ชื่อ
• ที่อยู่สําหรับการจัดส่งสินค้า
• ที่อยู่อีเมล
• เบอร์โทรศัพท์บ้าน
• เบอร์โทรศัพท์มือถือ
• วันเกิด
• เพศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้
• เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
• เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม
• เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง
• เพื่อดําเนินการจัดส่งสินค้าตามคําสั่งซื้อสินค้าของท่าน และการให้บริการต่างๆ
พร้อมทั้งให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเราที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ
ของเรานอกเหนือจาก บนเว็บไซต์


นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้กับเราเพื่อ

• การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านกับระบบของเรา
• ตรวจสอบและส่งข้อมูลการดําเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของท่านเพื่อยืนยันการชําระค่าสินค้าออนไลน์นั้นๆ
• เพื่อตรวจสอบจํานวนการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงแผนผัง
และเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความ ต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น

• รวมทั้งเพื่อให้เรารู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น
• เพื่อที่เราจะสามารถดําเนินการศึกษาและรู้สถิติทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรามากยิ่งขึ้น
• เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของท่าน
อันรวมไปถึงข้อมูลสินค้าและบริการจากเรา และด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา

• เรามีความมั่นใจว่าท่านมีความคิดเห็นที่ตรงกับเราและยินยอมให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้
อย่างดีเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านผู้เป็นลูกค้าของเรา


การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
WWW.PAZZOCLUB.COM ขอยืนยันให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมด
จะถูกเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลของเราเป็นอย่างดีที่สุด เราปกป้องและรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการ
ดังต่อไปนี้

• กําหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
• คอยดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ
• ทําลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันทีเมื่อพ้นวาระความจําเป็นในการเก็บข้อมูลไว้แล้ว เพื่อความปลอดภัย
Powered by MakeWebEasy.com